ABGS behöver dig!

Vi har en ny och spännande termin framför oss med mycket gymnastik, glädje och gemenskap! ABGS är i behov av hjälp och vi söker nu dig som vill engagera dig lite extra för att stötta föreningen. Har du erfarenhet av marknadsföring och kommunikation vill vi gärna ha med dig att ta fram och utveckla en modern och attraktiv plattform for web, sociala medier etc. Alla som vill engagera sig, mycket eller litet, är hjärtlig välkomna att bli del av detta team. Fantastisk om vi kan samla kompetenser som copywriter, digital designer, web-editör, utvecklare etc. och skapa en samlingsplats för ABGSs medlemmar, föräldrar, anställda och alla som älskar gymnastik. Hör av dig till Karen Ruudh: karenruudh@gmail.com, 0703 018587 Vidare söker vi en styrelsemedlem med fokus på ekonomifrågor, en kassör. Vi har en avgång i styrelsen och söker därför en ersättare. Föreningen har personal och rutiner för den dagliga driften och din roll är att säkerställa att ekonomin sköts på ett tillfredsställande sätt samt agera bollplank i ekonomifrågor vid behov. Kontakta: pia_haddeland@hotmail.com eller edstroma28@hotmail.com Vi vill även nu flagga för vårens arrangemang där det kommer att behövas hjälp från er föräldrar. Lördagen den 23:e april planerar vi att arrangera vår uppskattade Våruppvisning i Lindåshallen och då tänker vi att det i första hand är föräldrar från Nivå 2, Nivå 8 & Nivå 9A som hjälper till. Helgen den 21-22 maj arrangerar vi Regionsmästerskap Nivå 7-3 i Valhalla Sporthall och då är det främst föräldrar från nivå 7-3 som hjälper till. Föreningen är beroende av ert engagemang och stöd därför är vi tacksamma om ni redan nu gör en notering om detta i era kalendrar. Om alla hjälps åt och ställer upp en av dagarna så kommer dessa arrangemang att kunna genomföras på ett smidigt och bra sätt. Det är både roligt och givande att engagera sig och det är såå uppskattat av våra gymnaster, stora som små. Bästa hälsningar Sara Hultman Sportchef