Covid-uppdatering!

Med anledning av den ökade smittspridningen Omklädningsrummen har fått en begränsning för antalet personer, detta gäller de som är födda 2001 eller tidigare. För att bidra till att försöka undvika trängsel i entré och korridorer återinför vi att ”varannan grupp” använder teknikhallens nödutgång som in- och utgång till teknikhallen (enligt utskick till alla grupper som är i teknikhallen). Vi påminner om: Stanna hemma vid symtom Lämning och hämtning ska ske utanför hallen för att minska trängsel i entré och korridorer Tvätta händerna innan träning Dela inte vattenflaska med någon (vänligen ställ flaskor på anvisade platser, inte på golvet precis vid dörrarna) Häng av dina ytterkläder på anvisade platser Vikten av att hjälpas åt med städningen (ABGS använder ytdesinfektion på redskapen regelbundet i den mån det går).