Medicinskt stöd

Som en viktig del i vårt utvecklingsarbete satsar ABGS på det medicinska stödet för våra gymnaster.

Som en del i vårt utvecklingsarbete har vi på ABGS valt att fr.o.m. december 2019 ingå ett samarbete med SportRehab i Göteborg (FO Petersons gata 30 nära Radiomotet och Stampgatan 14 nära Centralstationen). Se mer information samt kontaktuppgifter i bifogat infoblad: klubbflyer SportRehab.pdf

Vår målsättning är att bedriva träning där vi inkluderar förebyggande åtgärder för att hålla våra gymnaster starka och skadefria. Vi ska också ha ett bra och konkret stöd vid akuta skador.

Vi arbetar efter gymnastikförbundets rekommendationer gällande att träna smart och använder oss av deras BAS-program. BAS-programmet är ett gymnastikspecificerat träningsprogram framtaget av deras medicinska resurser som fokuserar på de vanligaste gymnastiska problemområden.

Vi kommer under våren även att fokusera på mens och träning. Se information om detta under separat flik ”Mens och träning”.

Mens & träning

”Om du har PMS, så kallade premenstruella besvär, kan det finnas en högre skaderisk på grund av att din balans kan påverkas under dagarna före och någon av de första blödningsdagarna. Balanssvårigheter och problem
med koordination kan påverka till exempel landningsteknik efter hopp.
För att inte skada dig kan du regelbundet träna balans, knäkontroll och landningsteknik, på ett sätt som passar din idrott.”

Lisbeth Wikström-Frisén, Forskare Idrottsmedicin

Att mens påverkar kvinnors vardag och deras träning är allmänt känt dels för att man kan bli yrslig för blodsförlusten och en del drar sig för att träna då de känner sig obekväma eller känner att de inte kan prestera som de vill.

Genom åren är detta ett ämne man inte pratat om då det dels ansetts som en privat angelägenhet men del även för att forskning inte funnits i ämnet. Det har därmed inte heller funnits kunskap om hur man ger kroppen de bästa förutsättningarna för träning under menscykeln. Detta är något som idrottsvärlden efterlängtat forskning på och nu finns den äntligen!

Nedan följer länkar med både klipp  och artiklar i ämnet 

För att underlätta allas planering arbetar föreningen med årshjul som tydliggör när årliga aktiviteter (våruppvisning, klubbmästerskap osv) inträffar, lägerveckor, utbildningar samt tävlingar.