Tillbaka

Juniortruppen

Välkommen till Juniortruppen!

I Juniortruppen går tjejer födda 04-07 som tränar och tävlar på nivå 3. Vi tränar och tävlar på
salto i olika positioner med skruv och handvolt volt med skruv. På trampett bygger vi vidare
på enkla volter med skruv parallellt med att träna dubbla rotationer med skruv.

Gymnasterna på denna nivå är ivriga att bli starkare vigare och få prova på nya övningar. Gymnasternas målsättning är att tävla på SM-Stegen men fram tills desstävlar de på Storregionstävlingar som en förberedelse.

Parallellt med att vi lägger stort fokus på grundträningen för att bygga upp styrk, teknik och ökad kroppskontroll lägger vi även fokus på att successivt utveckla och utmana dem i svårighetsmässigt i samtliga redskap. God kroppskontroll och grundstyrka är en förutsättning för att kunna bygga vidare på svårigheter så som volter och skruv.

Målet med grundträningen är just dessa. När planen läggs utgår man ifrån varje enskild gymnasts kunskap- och mognadsnivå.

De tränar tre dagar i veckan varav ett av passen är friståendeträning där det tränas dans tillsammans med vighet, styrke och balansmoment.

Redskapsträningen består av grundsträning varvat med svårighetsträning.

Juniortruppen är tillfälligt pausad HT23