Allmän information

Askim Billdal Gymnastikskola – ABGS är en ideell förening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet och är en av Göteborgs största gymnastikföreningar. Föreningen startade årsskiftet 1973/1974 och har idag ca 1400 aktiva medlemmar.

Vår verksamhet består av barn- och ungdomsgymnastik för barn från 3 år. Föreningen har också ett antal grupper som tävlar på lokala och regionala tävlingar samt på Nivå- och SM-stegarna på riksnivå. För våra äldre medlemmar som vill gympa för att hålla igång eller motionera har vi Vuxengymnastik och Seniorgympa.

Träningslokaler och träningstider

Våra träningslokaler ligger i västra Göteborg och föreningen har sitt kansli i Lindåshallen.

Hitta hit

Vi har träningstider i Lindåshallen, Brottkärrsskolan, Askimsskolan, Hovåsskolan, Kullaviks Montessoriskola samt Nygårdsskolan.

Klubbinformation

Askim-Billdals GS – Gymnastik

Postadress
Sjöbackevägen 1
42737 Billdal

Besöksadress
Sjöbackevägen 1
42737 Billdal

Telefon: 031452027
E-post: kansli@abgs.net

Föreningsnummer: 10135-19
Bankgiro 305-7197
Organisationsnummer 857204-0965

Vision

Vår vision, ABGS gör gymnastikdrömmar till verklighet, ska nås genom att ge våra medlemmar de allra bästa förutsättningarna för träning, gemenskap och tävling samt vara lyhörda för önskemål och behov. Vi är nytänkande, moderna och strävar alltid efter att utveckla
vår verksamhet. Vi vill ge alla gymnaster möjlighet till önskad träningsmängd och att alla medlemmar är trygga i vår verksamhet. Med goda träningsmöjligheter såsom tillgång till hallar, redskap, tränare, och träningstider samt med trygghet genom utbildade ledare, medicinsk stöttning, tydliga regler, policys och gemenskap som bas finns förutsättningar för varje individ att utvecklas, att kunna prestera på toppen av sin förmåga.

Mål

ABGS eftersträvar att ge unga som gamla möjlighet till rolig och utvecklande träning i olika former som passar alla. Vår huvudinriktning är truppgymnastik. Vi erbjuder grundläggande träning i barn- och ungdomsgrupper, stärkande seniorträning till avancerad tävlingsgymnastik på elitnivå.

Vår vision finns beskriven i vår verksamhetsplan som också innehåller infomation om våra övergripande mål samt riktlinjer. Här finns informationen:

Verksamhetsplan 2022

Våra mål är uppdelade i tre punkter
• Gymnaster & ledare
• Hallar & lokaler
• Förening & marknad

I styrelsen följer vi upp våra måltal samt budget på kvartalsbasis.

Ett viktigt styrande dokument är även vårt policydokument som inkluderar organisation, verksamhet, ekonomi mm.

Policydokument 2022

I policydokumentet finns hänvisningar även till följande dokument

Tilldelningsprinciper hallar
Sportchef Instruktion

Mål 2022

Gymnaster & ledare
• Behåller minst 90% av våra ledare från tidigare termin.
• Nyrekryterar och anställer tränare till våra elitsatsande trupper.
• Ökad utbildningsnivå för våra ledare.
• Alla gymnaster i våra tävlingsgrupper deltar på minst en tävling per termin
• Når final i de rikstävlingar vi ställer upp i, nivå 1-6.
• Implementering av skadeförebyggande träning i samarbete med fysioterapeut
• Fortsatt utveckling av föreningens nya friståendestrategi
• Satsning på värdegrundsarbete genom återkommande värdegrundsvecka
Glädje – Gemenskap – Framgång

Hallar och lokaler
• Få fler träningstider, få tillgång till nya/utbyggda träningshallar och lokaler

Förening & marknad
• Nå ekonomiskt resultat enligt plan. Gällande föreningens ekonomi sätts en årlig budget med nyckeltal som följs upp på kvartalsbasis
• Implementera ny organisation
• Skapa nya värdeerbjudande till våra samarbetspartner
• Uppvisande av registerutdrag från polisen, 100% av ledarna

Långsiktiga mål 2028

Gymnaster & ledare
• Är trygga, glada, välutbildade och utvecklas individuellt och med sin grupp
• Trivs och stannar länge i föreningen, där gymnaster även fortsätter som ledare
• Tävlar nationellt, internationellt och finns representerade i landslagen
• Deltagande lag på samtliga SM-steg med fina resultat

Hallar och lokaler
• Tillgång till tillräckligt många träningstider i ändamålsenliga
träningshallar
• Tillgång till ändamålsenliga samlingslokaler/kontor

Förening & marknad
• Ekonomi i balans
• Tillväxt av antal gymnaster och stödmedlemmar
• Väldimensionerad modern organisation
• Varumärket ABGS Göteborg är attraktivt för samarbetspartners
och vi är en förebild för andra föreningar
• Attraherar gymnaster/ledare/anställda, även utanför vårt
upptagningsområde
• Starkt föreningsengagemang från aktiva och deras föräldrar

Vi har träningstider i Lindåshallen, Brottkärrsskolan, Askimsskolan, Hovåsskolan, Kullaviks Montessoriskola samt Nygårdsskolan.

Prioriterade aktiviteter 2022

• Utbildningsevent för ledare och styrelse
• Individuell ledarutveckling och stöttning på plats i hallen
• Stöttning av unga ledare med hjälp av mentorsprogram och utbildning i
samarbete med SISU
• Interna utbildningar och redskapsstrategigenomgång för samtliga grupper från
Bamse upp till högsta nivågrupp.
• Arrangera förbundets BAS-kurs under våren och Tumbling steg 1 under hösten.
• Utbildning av fler tränare på Redskap A och B nivå samt domare.
• Stötta Elittruppen ekonomiskt i SM-satsningen
• Genomföra funktionell screening av gymnaster i Elittruppen och nivå 2 truppen
samt dra lärdom av resultatet
• Införa och uppdatera träningsplaneringar med mer skadeförebyggande träning i
alla grupper
• Uppskatta våra ledare genom att dela ut ledarkläder samt ta fram
träningserbjudanden
• Arbeta vidare med hall- och lokalfrågan
• Skapa en aktiv marknadsgrupp
• Genomföra flera föreningsarrangemang och aktiviteter bland annat
våruppvisning och KM
• Genomföra Regionsmästerskap nivå 7-3 under våren
• Utveckla och uppdatera hemsidan samt våra kommunikationskanaler
• Rekrytering av tränare
• Infomöte med föräldrar
• Strategier för ökat föräldraengagemang
• Värdegrundsarbete i form av workshops och återkommande värdegrundsvecka
vid terminsstart
• Tillsättande av en barnrättsansvarig representant som även ska ingå i
Verksamhetsrådet

Värdegrund

Vår värdegrund Glädje – Gemenskap – Framgång är viktig och ska ligga till grund för varje beslut som tas. Vi eftersträvar kontinuerlig utbildning och utveckling av ledarna både gymnastiskt och coachning gällande ledarskap.

ABGS vill ha gymnaster/medlemmar som:

• Är bra kamrater, som visar respekt och ärlighet
• Är varsamma mot redskap och utrustning
• Är stolta över att tillhöra ABGS
• Gör sitt bästa vid träningar och tävlingar
• Följer regler och policys och är lojala mot föreningen

ABGS vill ha ledare som:

• Är engagerade i sin ledarroll och goda förebilder
• Medverkar till att nå föreningens mål
• Säkerställer gymnastisk utveckling efter varje individs förmåga och mognad
• Skapar vi-känsla inom gruppen och föreningen
• Utbildar sig inom de kurser som erbjuds från förening och förbund

ABGS vill att gymnasters föräldrar:

• Stöttar sina barn på ett positivt sätt
• Är engagerade och bidrar till en positiv föreningskultur
• Låter ledarna ta ansvar för träning och tävling men gärna hjälper till som hjälptränare vid behov
• Årligen fungerar som funktionärer vid föreningens olika arrangemang

Styrelse

ABGS styrelse består av ordförande och 6 ledarmöter. I styrelsen finns representanter för våra olika sektioner samt vår marknadsgruppbarn. Styrelsen har möte var 4-6 vecka och ett par längre arbetsmöten under året.
Vill Du komma i kontakt med någon i styrelsen kontakta kansliet på telefonnummer 031-45 20 27 mellan kl 10-12 – måndag, tisdag och onsdag.

ABGS Styrelse 2023
Ordförande Lena Grimslätt
Kassör Karin Tholin
Ledamot Pia Haddeland
Ledamot Karen Ruudh
Ledamot Pauline Brink
Ledamot Daniel Holmberg
Ledamot Mikael Larsson

Adjungerad Hanna Percival